Der findes ingen entydige svar på, hvad der skal til for at få succes som selvstændig eller iværksætter, men når det så er sagt, så findes der typer af mennesker, som grundet deres persontyper har den mentalitet, som det kræver, hvis man vil have succes som iværksætter.

Igangsættende, frihedssøgende, arbejds- og risikovillige personer, har typisk den DNA, som det kræver, hvis man vil have succes som iværksætter eller selvstændig. Man skal kunne håndtere det enorme pres, som man til tider er under som selvstændig, for det er langt fra alle perioder, som er lige sjove. Derudover skal man være handle- og eksekveringskraftig, da det danner hele fundamentet for virksomheden. Handles og eksekveres der ikke på tingene, så kommer virksomheden aldrig ud over rampen. Dertil har et stort og stærkt netværk også betydning samt bidrag fra kompetencer, som man ikke selv besidder. Kend dine styrker og svagheder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>